Loftslagsskuldbindingar Íslands

Loftslagsskuldbindingar Íslands

Umfjöllunarefni Stutt samantekt á helstu skuldbindingum sem varða samdrátt í nettólosun gróðurhúsalofttegunda. Helstu atriði: Í landsframlagi gagnvart Parísarsamningnum kemur fram að Ísland vinni með ESB, aðildarríkjum þess og Noregi að sameiginlegu markmiði um 55%...
Opinber fjármál og loftslagsmál

Opinber fjármál og loftslagsmál

Umfjöllunarefni Loftslagsráð ákvað í mars 2022 að hefja skoðun á samspili opinberra fjármála og loftlagsmála og var fyrsta skref í þeirri vegferð að ráðast í greiningu sem miðar að því að ná yfirsýn yfir þá þætti ríkisfjármálanna sem hafa sérstaka þýðingu og áhrif á...
Þekking í þágu loftslagsmála

Þekking í þágu loftslagsmála

Umfjöllunarefni Markmið þessarar greiningar er að gefa yfirsýn og leggja grunn að sókn í átt að þverfræðilegri og öflugri vísindaráðgjöf um loftslagsmál á Íslandi sem skili skýrri stefnu og ákvörðunum sem byggja á traustri þekkingu. Greiningin byggir á samtali við...
Framtíðarfyrirkomulag stjórnsýslu loftslagsmála

Framtíðarfyrirkomulag stjórnsýslu loftslagsmála

Umfjöllunarefni Loftslagsráð leitaði til ráðgjafa og óskaði eftir samstarfi um að ráðist yrði í ítarlega úttekt á stjórnskipulagi loftslagsmála og á þeim grunni lagt mat á hvernig opinberum aðilum hefur tekist að sinna lögbundnum og ólögbundnum skyldum sínum og...
Samantekt um kolefnishlutleysi

Samantekt um kolefnishlutleysi

Umfjöllunarefni Markmið þessarar greiningar er að gefa yfirsýn og leggja grunn að sókn í átt að þverfræðilegri og öflugri vísindaráðgjöf um loftslagsmál á Íslandi sem skili skýrri stefnu og ákvörðunum sem byggja á traustri þekkingu. Greiningin byggir á samtali við...