Fundargerð 6. fundar Loftslagsráðs

16. janúar 2019

Mætt: Halldór Þorgeirsson, Brynhildur Davíðsdóttir, Pétur Reimarsson, Hrönn Hrafnsdóttir, Sigurður Eyþórsson, Ragnhildur Freysteinsdóttir, Árni Finnsson, Guðfinna Aðalgeirsdóttir og Jóhanna Harpa Árnadóttir. Steingrímur Jónsson sótti fundinn í fjarfundarbúnaði.
Forföll boðaði Sigurður Ingi Friðleifsson.

Anna Sigurveig Ragnarsdóttir starfsmaður ráðsins sat fundinn og ritaði fundargerð.

Fundargerðir og gögn ráðsins

 • Fundargerðir og birting þeirra á vefsvæði ráðsins.
 • Unnið er að uppsetningu á vefsvæði ráðsins og verða fundargerðir birtar þar. Fundargerðir fyrstu fjögurra funda verða sendar ráðinu til samþykktar og birtar á vefnum. Drög að fundargerð 5. fundar ráðsins voru send fulltrúum fyrir fundinn. Drögin voru samþykkt án athugasemda.
 • Vinnusvæði loftslagsráðs á TEAMS
 • Samþykkt að nota Microsoft Teams sem vinnusvæði til að auðvelda fulltrúum í ráðinu aðgengi að gögnum sem tengjast starfinu og draga úr flæði tölvupósta.

Aðlögunaráætlun

 • Umfang, eðli, stjórnskipulag og innihald aðlögunaráætlunar.
 • Framhald var á umræðum loftslagsráðs um aðlögun sem fór fram á 3. og 4 fundi ráðsins.
 • Ráðið var sammála um að rannsóknar og vöktunarþátturinn er gríðarlega mikilvægur en aðgerðaráætlun þarf að ganga lengra og undirbyggja viðbrögð þjóðfélagsins við loftslagsbreytingum.
 • Ráðið telur þörf á að taka tíma í uppbyggingu á þekkingu til að auka skilning á hugtökum, vinnubrögðum og aðferðarfræði er tengjast áætlun um aðlögun.

Næstu skref

 • Loftslagsráð ræðir hugmyndir um hvað væri hægt að gera fram á vorið, þörf á að byggja upp færni m.a. með málþingi, með þeim formerkjum að auka skilning, læra af reynslu annarra þjóða, auka færni og samtal innan samfélagsins.
 • Unnið verður áfram með hugmyndirnar og stefnt að því að leggja fram tillögu á næsta fundi ráðsins.

Kynning ráðuneytisins á endurskoðun á lögum og reglugerðum er varða loftslagsmál

 • Lög um loftslagsmál.
 • Helga Jónsdóttir – lögfræðingur á skrifstofu hafs, vatns og loftslags kynnti stöðuna á endurskoðun á lögum um loftslagsmál.
 • Regluverk ESB, LULUCF, Effort Sharing, Governance og ETS
 • Hugi Ólafsson – skrifstofustjóri á sviði hafs, vatns og loftslags kynnti regluverk ESB og stöðuna í samningaviðræðum við Evrópusambandið um sameiginlegt markmið.

Undirbúningur næstu funda

 • Fundarröð fram á vorið.
 • Mótun annarra þátta starfsáætlunar Staða verkefna ráðsins rædd. Dagskrárliðir einstakra funda.
 • Landnýting og binding verði tekin fyrir næsta fundi.
 • Kolefnishlutleysi verði tekið til umfjöllunar sem fyrst.
 • Málþing, vinnustofa og etv. fleira tengt aðlögun verði rætt betur á næsta fundi. Drög að starfsáætlun verði sett fram á næsta fundi.

Önnur mál

Álit loftslagsráðs um stjórnsýslu loftslagsmála.

 • Loftslagsráð afhenti umhverfisráðherra álit um stjórnsýslu loftslagsmála í desember.
 • Ráðherra er sáttur við þetta fyrsta skref en óskaði eftir því að útfærði greininguna og tillögur frekar í málinu með það að markmiði að skila lokatillögum á vormánuðum.
 • rúnaði á skjalinu hefur verið aflétt og hægt verður að nýta það til viðræðna við forystufólk í kerfinu sem er grundvöllur frekari vinnu ráðsins hvað varðar stjórnsýslu loftslagsmála.
 • Ráðherra leggur áherslu að við fjöllum um aðlögunar og kolefnishlutleysi næstu mánuði.
 • Hvað varðar Loftslagssjóð, er ráðherra sammála tillögum ráðsins um aðkomu Rannís og ráðuneytið stefnir á að hefja viðræður við Rannís fljótlega.

Fundi slitið kl 16.00.